Een goed leesjaar met veel nieuwe kansen!

De afgelopen weken hoor ik het weer overal om me heen. De beste wensen nog!

Ik blijf het altijd heel speciaal vinden als ik mensen in hun eigen taal deze wensen hoor uitspreken. Het roept bij mij meer op dan de klanken die ik hoor en de betekenis die ik aan de woorden “gelukkig Nieuwjaar” geef.

Zo vanzelfsprekend als het uitspreken van een wens, zo lastig kan namelijk het begrijpen van klanken en woorden zijn. Want wat jij hoort zijn misschien niet de klanken die je gewend bent te horen. En een vreemde klank, welke betekenis heeft die?

De plek waar je wieg heeft gestaan, de gezinsomstandigheden en het milieu waarin je als kind opgroeide, maken hierin vaak het verschil tussen het begrijpen of niet begrijpen van woorden. Woorden die we nodig hebben bij praten, lezen en schrijven.

Zoals alle kinderen, raakte mijn kind, vanaf zijn geboorte bekent met taal door de geluiden die hij hoorde. Hij leerde als baby al snel dat op bepaalde klanken die hij uitstootte, in zijn omgeving, op een bepaalde manier gereageerd werd. Bram zijn huilen om honger, klonk dan ook anders, dan huilen omdat hij verdrietig was. Zijn eerste woordjes waren onvergetelijk. Toen hij het woordje mama geleerd had, was het natuurlijk een mooi spel om mama en papa uit te spelen. Wanneer ik zei “papa” zei hij met een “big smile” mama en omgekeerd. Het woordje koek werd een leerpuntje. Want al snel ontdekte mijn zoon dat een koekje pakken uit de koektrommel toch echt met een andere klank beantwoord werd, dan wanneer ik hem een koekje gaf. Al snel leerde hij dan ook de woorden: “denk eraan, stout, lief en lekker”. Met zijn vingertje erbij, kregen onze woorden betekenis, net zoals veel meer woorden later betekenis zouden krijgen door te luisteren, na te bootsten en vervolgens uit te spreken.  Mama lief en mama stout klonken al snel heel verschillend bij hem.

De manier waarop de omgeving taal gebruikt en reageert op taal, geeft kinderen de handvaten om taal te ontwikkelen. Dat klanken en hun betekenis kunnen verschillen mag duidelijk zijn. Een kind in China of Syrië of in een rijk of taalarm milieu hoort verschillende klanken.

Ook ik als volwassenen word voortdurend geconfronteerd met taal. Dagelijks krijg ik wel een aantal appjes, of een tekst onder mijn neus. Ik lees de krant, literatuur voor mijn werk, bekijk de inhoud van een bijsluiter of lees ter ontspanning een boek. Daarnaast maak ik boodschappenbriefjes, afvinklijstje en geef ik feedback op papier aan mijn leerlingen. Ook veel van mijn bezigheden bestaan uit lezen en schrijven, vastgelegde mondelinge taal.

Maar wat als dat (leren) lezen moeizaam gaat, als klanken niet goed gehoord worden, niet bekend zijn of niet begrepen worden? Wat als een patroon op een papier geen betekenis oproept, hoe weet je dan wat je leest? Recente lees en taalstudies tonen aan dat het niveau van het Nederlands achteruitgaat. Leren lezen gaat dan ook zeker niet vanzelf. Het is een vaardigheid die je moet leren.

Wij kunnen kinderen al heel jong hierbij helpen. Hoe? Door alles wat een kind ziet te benoemen, door plaatjes aan te wijzen in een boek en hier samen over praten. Daarnaast kunnen we voorlezen, samen spelen en kinderen leren om goed te kijken naar vormen en patronen. Stapje voor stapje nemen we hiermee kinderen aan de hand en laten we ze ontdekken dat wat je ziet ook een klank heeft (woord) en dat die klank een betekenis kan oproepen. Door dit te doen, geef je kinderen duidelijkheid voor later; over tekens op papier, klanken en betekenissen.

Zoals de taalontwikkeling start bij de geboorte, vanuit een natuurlijk proces, zo starten we bij Alfa-bedding met onze methodiek. We sluiten aan door de wereld van het zichtbare, het geschreven woord, te laten verkennen op een manier die past bij het jonge kind. Door te pakken, te voelen en te ontdekken wat ze al herkennen. Wij geven kinderen een kans, om op hun eigen vertrouwde manier de wereld van de geschreven taal te ontdekken.

Wil jij precies weten hoe? Dat leggen we het je heel graag uit in onze webinars en/ of introductietrainingen.

En wil je als professional verder met taal? Denk dan eens waar jij het verschil kan maken. Welke stappen kun jij maken om ontwikkelingskansen te creëren en of nieuwe initiatieven aan te boren? Wat kun jij doen om taal en leren lezen een boost te geven?

Elke initiatief, hoe klein ook, kan helpend zijn!

Ik wens jullie voor 2023, naast geluk en een goede gezondheid, kennis toe. De kennis om op een positieve en motiverend manier, extra leerkansen te ontwikkelen om taal en leesproblemen in de toekomst te voorkomen.

Een goed leesjaar toegewenst!

Aquilien

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*