Ontluikende geletterdheid maar dan anders

Onder deze titel hebben we samen met het lectoraat Early Childhood van NHL Stenden Hogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen Orthopedagogiek en de stichting Agora Zaanstreek in 2022 een onderzoek opgezet. We hebben daarbij gekeken naar de toepassing en meerwaarde van Alfa-bedding voor de risico-kinderen in groep 2.

8 februari 2024 hebben we daarvan de resultaten gepresenteerd tijdens het afscheidssymposium van lector Early Childhood Ineke Oenema-Mostert. Zij heeft voor ons de belangrijke verbindingen gelegd om ook vanuit wetenschappelijk perspectief zicht te krijgen op de werkende onderdelen van Alfa-bedding. In de praktijk merken we de positieve opbrengst al. Zowel kinderen als leraren ontdekken dat Alfa-bedding helpt om de de geschreven taal tastbaar en concreet te maken. Dat geeft kinderen zelfvertrouwen en een startend gevoel van competentie, waardoor ze anders aan het leren lezen proces beginnen in groep 3.

In het onderzoek wordt een trend zichtbaar dat aandacht voor visueel en tast/motoriek in relatie tot ontluikende geletterdheid leidt tot versnelling in ontwikkeling. Dit sluit aan bij de verwachting dat Alfa-bedding een positieve bijdrage kan leveren voor de risicokinderen in de groep. De opbouw van Alfa-bedding richt zich op het voorbereiden van de visuele routes die nodig zijn in het leesproces. Immers lezen en spellen gaat over zichtbaar gemaakte taal. In de standaardmethodes voor lezen en spellen is de visuele route onderbelicht. Door de multi-sensorische aanpak sluit de voorbereiding met Alfa-bedding beter aan de bij ontwikkeling van het jonge kind en geeft daardoor bij de risicokinderen meer mogelijkheid om de ontluikende geletterdheid te laten verankeren.

De omvang van de onderzoeksgroep is nog te klein om te kunnen generaliseren, maar de resultaten laten wel een trend zien die de moeite van het verder onderzoeken en onderbouwen vanuit de praktijk meer dan waard is.

Lees het hele artikel en we zijn benieuwd naar je reactie. Wil je helpen om Alfa-bedding voor meer kinderen beschikbaar te maken? Laat het ons weten.

Hildegonde Mostert

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*