Wij helpen u graag verder


Neem voor meer informatie contact met ons op via de knop ‘ik heb een vraag’ of meer persoonlijk via de contactgegevens bij onze introductie.


Hildegonde Mostert (MA)

Trainer en implementatie begeleider van Alfa-bedding. Daarnaast is zij programmaleider Sterk Techniekonderwijs in Apeldoorn e.o.

Hildegonde is onderwijs- en veranderkundige, gespecialiseerd in complexe leer- en veranderprocessen. Zij heeft in haar werk in organisaties op elk niveau de effecten van dyslexie bij volwassenen gezien. Bijdragen aan het voorkomen van deze problemen is voor haar een motor achter haar activiteiten voor Alfa-bedding.

Hildegonde is bestuurslid van de stichting leren lezen en schrijven en is auteur van het boek “ Spelen met letters en woorden”.

Haar quote: als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Hildegonde kun je benaderen voor

 • Inhoudelijke vragen m.b.t. het pre- leescurriculum voor kleuters.
 • Trainingen: aanmelding en aanvullende informatie
 • Inhoudelijke vragen m.b.t. lees en spellingsproblemen onderbouw po
 • Vragen over de implementatie van Alfa-bedding binnen scholen.
 • Vragen over het boek “Spelen met letters en woorden”.

Telefoon 06 – 53372951

E-mail hildegonde@alfa-bedding.nl


Aquilien van Stiphout

Leerkracht, remedial teacher, dyslexiecoach en leescoördinator is werkzaam binnen het speciaal basisonderwijs de Brigantijn in Someren-Deurne.

Vanuit haar passie voor lezen, heeft ze zich tijdens haar onderwijscarrière gespecialiseerd op het gebied van lezen en schrijven. In haar zoektocht naar een andere benadering voor kinderen die in het huidige leesonderwijs stagneren, kwam ze in contact met Balt van Raamsdonk en Alfa-bedding. Hieruit voortvloeiend heeft ze In 2017, in samenwerking met Ineke Oenema, Hildegonde Mostert, Femke van de Kerkhof en studenten van de Hogeschool Groningen, een eerste onderzoek verricht bij kleuters van een reguliere en speciaal basisonderwijs in Deurne. 

Naast haar afgeronde opleidingen Master Special Needs (schrijven), dyslexiecoach , NLP practioner, Human Dynamic en diverse scholingen op het gebied van gedrag en autisme heeft ze zich de laatste jaren actief ingezet t.a.v. leespreventie m.b.v. de methodiek Alfa-bedding.

Haar quote:  “If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.

Aquilien kunt u benaderen t.a.v.:

 • Vragen m.b.t. lees- en spellingsproblemen en Alfa-bedding
 • Vragen m.b.t. schrijven en Alfa-bedding.
 • Vragen m.b.t. de inzetbaarheid van Alfa-bedding naast de aanvankelijk leesmethode.
 • De begeleiding van individuele leerlingen en/of groepjes met behulp van Alfa-bedding.
 • Coaching/begeleiding van ouders/ leerkrachten.

E-mail aquilienvanstiphout@outlook.com


Femke van de Kerkhof

Onderwijsassistent op een reguliere basisschool. Daarnaast heeft Femke 15 jaar ervaring als onderwijsassistente en ambulante begeleidster cluster 3 leerlingen in het speciaal basisonderwijs.

Femke heeft diverse opleidingen en cursussen gevolgd over sociaal emotionele ontwikkeling en gedragsproblemen in de basisschool leeftijd.

In haar onderwijspraktijk heeft ze verschillende jaren gewerkt met Alfa-bedding bij kleuters en is ze nauw betrokken geweest bij het onderzoek in Deurne.

Haar quote:  Ik loop niet uit de maat maar in mijn eigen tempo

 Femke kunt U benaderen voor:

 • Praktijk en Alfa-bedding.
 • De begeleiding van individuele kinderen en/of groepjes kinderen met behulp van Alfa-bedding.
 • Begeleiding van ouders/leerkrachten die gaan werken met behulp van Alfa-bedding.
 • (Online) spreekuur m.b.t de methodiek. Tijd in overleg.

E-mail fem-1976@hotmail.nl


Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met jouw persoonsgegevens en doen er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan.
In de Privacy verklaring van Alfa-bedding® lees je hier meer over.

We werken landelijk en bouwen aan een netwerk van specialisten die Alfa-bedding toepassen in de praktijk.

Contactadres: Schuilenburgerplein 1-b74, 3816 TD Amersfoort (alleen op afspraak)

Share this Page