Alfa-bedding: kennismaken met letters en woorden


Alfa-bedding® set

In groep 2 bereiden kinderen zich voor op het leren lezen. Goede lezers gebruiken woordbeeld. Met Alfa-bedding wordt dat van het begin af aan opgebouwd op een manier die kleuters aanspreekt en past bij hun ontwikkeling. Zij verkennen de wereld van het zichtbare, geschreven woord door letters te pakken, te voelen en neer te leggen en patronen in woorden te herkennen.

We brengen met Alfa-bedding meer balans in het aanbod voor jonge kinderen op het gebied van ontluikende geletterdheid: niet alleen de focus op de klank, maar juist ook op herkennen van vormen en patronen.

Kijk in de video hoe Alfa-bedding in de praktijk wordt gebruikt.

Met Alfa-bedding zien we dat ook de kinderen met vroegsignalen van risico op het ontwikkelen van lees- en spellingsproblemen plezier krijgen in letters en woorden en met zelfvertrouwen de stap naar groep 3 maken. Klik hier voor meer informatie over de methodiek.

De stichting leren lezen en spellen (SLLS) beheert en ontwikkelt het gedachtengoed achter alfa-bedding. SLLS heeft tot doel ontwikkelingen op het gebied van leren lezen en spellen bij elkaar te brengen en te stimuleren, zodanig dat alle kinderen op de basisschool vlot leren lezen en spellen. Lees hier meer over SLLS.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Share this Page