Spelen met letters en woorden
voorkom leesproblemen


Alfa-bedding® set

Alfa-bedding is een pre-leescurriculum voor kleuters in groep 2 ter voorkoming van het ontstaan van lees- en spellingsproblemen. Dyslexie de wereld uit, dat is onze ambitie.

Alfa-bedding sluit aan bij de ontwikkeling van het jonge kind en vormt de basis voor vlot lezen en goed spellen voor iedere leerling. Wanneer kinderen op een andere manier kennis kunnen maken met letters en woorden, reduceer je de kans dat zij lees- en spellingsproblemen ontwikkelen. Balt van Raamsdonk, die zelf dyslectisch was, deed de afgelopen decennia onderzoek naar dyslexie en het ontstaan van leesproblemen. Hij ontwikkelde een nieuwe manier om kinderen voor te bereiden op leren lezen.

Met het pre-leescurriculum Alfa-bedding leren kinderen een visuele voorstelling te maken van letters en woorden in hun geheel. Dat legt de basis voor herkennend lezen en optisch spellen, beiden voorwaarden om uiteindelijk vlot te kunnen lezen en correct te kunnen spellen. Deze andere aanpak onderscheidt zich van de reguliere methodes voor leren lezen die zich voornamelijk richten op luisteren en verklanken.

Kijk in de video hoe Alfa-bedding in de praktijk wordt gebruikt.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Share this Page