Voorbereiden op leren lezen met Alfa-bedding

Jonge kinderen (tot ongeveer 7 jaar) ontwikkelen hun vaardigheden en kennis aan de hand van concrete ervaringen. Dat betekent dat je het aanbod voor kinderen in de onderbouw van het basisonderwijs beter anders kunt opzetten dan voor de kinderen in de hogere groepen.

In het huidige onderwijs maken kinderen kennis met letters en woorden via  het verklanken van letters. Voor een deel van de kinderen blijkt deze aanpak helaas niet goed te werken. Het is te vluchtig voor ze. Ze krijgen er letterlijk geen grip op. Dat is frustrerend voor de kinderen en hun leerkrachten. De kinderen haken af en raken er van overtuigd dat lezen niks voor ze is.

Wat kun je doen? Goede resultaten kun je bereiken als je in plaats van de klank het patroon van de letters en de betekenis van het woord als startpunt neemt. Zien en voelen van letters en vergelijken van patronen sluit beter aan bij de ontwikkelingsfase van het jonge kind. Het is wat ze van nature doen bij alles wat ze ontdekken. Deze inzichten zijn uitgewerkt in de methodiek Alfa-bedding.

Praktische gids voor groep 2. In het boek Spelen met letters en woorden hebben we de methodiek van Alfa-bedding praktisch uitgewerkt en voorzien van achtergronden bij de keuzes die zijn gemaakt. Het is een praktische gids voor de leerkracht van groep 2 die op zoek is naar een andere manier om de kinderen te helpen zich voor te bereiden op leren lezen en spellen in groep 3.

Meer weten?
Neem contact met ons op of meld je aan voor de kennismakingstraining.

Recensie NBD Biblion
Rijke en enthousiasmerende publicatie voor leerkrachten van de basisschool en gemotiveerde pabo-studenten over preleescurriculum Alfa-bedding. Missie: kinderen zodanig voorbereiden op het lees- en spellingonderwijs, dat er met pretoogjes een grote glimlach op hun gezicht komt, wanneer ze eind groep 3 kunnen zeggen: ‘Ik kan lezen!’

In dit helder en grafisch gestileerd vormgegeven boek wordt op hoog professioneel niveau (gelukkig!) achtergrondinformatie aangereikt over ontluikende geletterdheid, efficiënte leesstrategie, de complexe vaardigheid van lezen en spellen, waarbij tal van deelvaardigheden geïntegreerd met elkaar in een stimulerende onderwijspraktijk (opmaat groep 2 + leren lezen groep 3) zouden moeten worden aangeboden.
In het tweede deel van het boek worden de mogelijkheden van die onderwijspraktijk op inzicht gevende wijze onderbouwd en gepresenteerd.

De uitgave is actueel, voorbeeldig, enigszins specialistisch. De inhoud motiveert, reikt professionals een fundament van aanpak aan en kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van dyslectische problematiek. De auteur is uitermate ingevoerd in de materie en verdient een compliment voor deze prachtuitgave. Deze publicatie verdient het om in deze tijd van zichtbare achteruitgang van lees- en spellingonderwijs onder serieuze aandacht te komen van elke basisschool!
Recensent: Mart Seerden

Share this Page