Lezen als sleutel voor succes

We zijn het er allemaal over eens. Vlot lezen is van groot belang voor iedereen. De effecten van niet goed kunnen lezen en schrijven werkt door op ieder aspect van het leven. Vlot lezen is essentieel om al je kwaliteiten aan te kunnen spreken en tot bloei te brengen. We zien helaas ook dat het niet alle kinderen lukt om vlot te leren lezen. Onderbenutting van hun capaciteiten ligt dan op de loer. Dat is een verlies dat leidt tot verdriet en frustratie niet alleen voor het kind, de (groot)ouder en later de volwassene, maar ook voor de maatschappij.

De internationale PISA-rapportage 2015 laat zien dat in Nederland 18% van de 15-jarige leerlingen niet aan het leesniveau toekomen dat hen in staat stelt zich volwaardig te kunnen redden in onze maatschappij (2F). In de PISA-rapportage van 2018 is dit zelfs opgelopen tot 24%.

De vraag is natuurlijk: wat moet er gebeuren om deze trend om te buigen? Dit is ongetwijfeld een complexe vraag. Maar er is wel een uitspraak waar we iets aan kunnen hebben:

als je doet wat je altijd deed, moet je niet verbaasd zijn
dat je krijgt wat je altijd kreeg.

Tijd voor verandering?

Hoe zorgen we er voor dat kinderen al vroeg geïnteresseerd raken in geschreven taal, nieuwsgierig hoe ze dat onder de knie kunnen krijgen en zich competent voelen om het onderzoek aan te gaan? Wat als we het leerproces zo inrichten dat kinderen gemotiveerd worden en blijven om er aan te werken….hoeveel zouden we dan al kunnen winnen?
Het pre-leescurriculum Alfa-bedding® geeft die mogelijkheid. In de afgelopen jaren hebben we dat al ervaren op verschillende scholen, met meerdere kinderen.

Het pre-leescurriculum Alfa-Bedding® is ontwikkeld om kinderen zo te helpen zich voor te bereiden op leren lezen dat de kans op ontwikkeling van lees en spellingsproblemen minimaal is. Alfa-bedding® sluit aan bij de natuurlijke ontwikkeling van het jonge kind en de ervaringsgerichte manier van leren van het jonge kind.

En het pre-leescurriculum Alfa-bedding® begint met de eind-resultaat voor ogen: vlot lezen is een vlot herkend woordbeeld.

In de komende weken publiceren we steeds een kort artikel in deze blog waarin we ingaan op Alfa-bedding®, de ervaringen, de achtergrond en de belangrijkste uitgangspunten.

De volgende keer de blog van Aquilien van Stiphout: met je handen in het haar zitten.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*
*