Het belangrijkste is niet ophouden met vragen stellen

Albert Einstein

Aan de slag met
Alfa-bedding

Herken je dit? Je hebt een inspirerende training afgerond en gaat helemaal enthousiast aan de slag. Maar dan….kinderen stellen altijd andere vragen dan je van te voren had gedacht. Je hebt ook nog heel veel andere dingen te doen. Ineens merk je dat wat je wist is weggezakt en dat je niet meer precies weet waar je het kunt vinden. Of dat vragen van collega’s nog lastig te beantwoorden zijn.

Wij herkennen dit zeker en dat is de reden dat we na de training de mogelijkheid aanbieden van leren op de werkplek. We doen dat in de vorm van een strippenkaart van 10 coachingsmomenten, zodat je zelf kunt kiezen wanneer je deze ondersteuning wilt inzetten.

Bij de aanschaf van een strippenkaart spreken we altijd per jaar 2 coachingsmomenten af. We merken dat je soms er niet toe komt om actief een afspraak te maken, maar dat de vragen er in overvloed zijn wanneer de afspraak er staat. In onze ervaring is een afspraak in januari (inventarisatie en interventies risico-kinderen) en vlak voor de zomer vakantie het meest effectief.

Graag ondersteunen we je bij het toepassen van de uitgangspunten van Alfa-bedding om gezamenlijk ons doel te bereiken: alle kinderen op de basisschool leren vlot lezen en spellen.

Share this Page